Gjuha franceze

Kurset zhvillohet me metoden "Campus" dhe "Alter Ego" te cilat karakterizohen nga objektiva te qarta, te arritshme lehte. 

Keto metoda te pergatitin per testimin DELF dhe synon te zhvilloje aftesite komunikuese te nxenesve.

Jane te organizuara me 12 module, te cilat zhvillohen ne 30-35 seanca.

Kombinojne

  • elementet qe ndihmojne ne kuptimin e aspekteve sistematike te gjuhes, me ane te teksteve te shkruara te cilat ilustrojne ate qe permban mesimi.
  • ushtrime te shkurtra qe zhvillojne aftesite ne te shkruar dhe ne te folur.
  • elemente ndihmese ne mesimin e fjaleve te reja dhe mbaresave ne gramatike.
  • nxit nderveprimin ne klase, jo vetem me ane te dialogjeve, punes kerkimore por edhe me ane te videove dhe programeve ne kompjuter