Datat e provimit GRE Paper based/ GRE test dates Albania

03/08/2018 18:33

Me poshte mund te gjeni datat per provimin GRE

Keto data jane per qendren ne Kosove dhe Shkup.
 
Per tu regjistruar mund te vizitoni faqen www.ets.org
 
 
Ne Maqedoni zhvillohet ne versionin Computer Based