kurse anglisht

24/08/2013 10:37

Shikoni online se sa metode e bukur eshte ne kete adrese https://www.pearsonlongman.com/speakout/speakout_overview_vid.html

Kurset per nxenesit e rritur zhvillohen me metoden e botuar ne vitin 2012 "Speak out", 

fituese e cmimit "ESU" ne vitin 2012 si metoda me e mire per mesimin e gjuhes angleze per kete vit.

Eshte nje metode e perbere nga 6 nivele qe rrit sigurine e nxenesve ne te folur, lexim, degjim dhe shkrim

duke perdorur materiale autentike nga BBC-ja. Me nje sere materialesh ekstra ajo ploteson nevojat e cdo nxenesi

nepermjet situatave te jetes se perditshme duke ndihmuar ne kalimin e pengeses mes mesimit ne klase

dhe botes reale.

Materialet video autentike nga BBC-ja ofron mundesine me te mire per te nxitur te folurin ne klase.

Nxenesit do te kene edhe CD-Rom per te praktikuar njohurite ne menyre individuale ne shtepi.

Para fillimit te kursit testohet niveli i studentit

Kursi zhvillohet ne 6 nivele Starter, elementary, pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate, advanced.

Mesimi zhvillohet 3 here ne jave ne seanca prej 90 minutash.

Niveli starter zgjat 30 seanca.

Nivelet e tjera zgjasin 36-40 seanca