Ushtrime per zhvillimin e fjalorit

ushtrime per fjalorin

Ky ushtrim eshte per te praktikuar fjalorin qe ka te bej me emrat e kafsheve https://www.agendaweb.org/vocabulary/food-exercises.html   Ky ushtrim eshte per te praktikuar fjalorin qe ka te bej me emrat e kafsheve:   https://www.agendaweb.org/vocabulary/animals-exercises.html

Topic: Ushtrime ne gjuhen angleze ne internet

Osmani

Arlinda | 07/05/2018

Jeni te mire

English

Rinesa | 04/11/2017

Unë jam ne klasen e (8)

English

Rinesa | 04/11/2017

Hello

Dujakë

Edona Pervorfi | 29/04/2017

Ku gjendeni ????

Dujakë

Edona Pervorfi | 29/04/2017

Ku gjendeni??

Re: Dujakë

Qendra Optima | 07/06/2017

ndodhemi prane Tregut te madh te Medresese

Pej

Arita | 25/02/2017

English

anglisht

sulejman | 18/02/2017

jjam ne klasen e 4

Re: anglisht

Etem | 18/11/2017

Alo

laps

david mendi | 08/02/2017

i bukur

1 | 2 | 3 | 4 >>
New comment