Ushtrime per zhvillimin e fjalorit

ushtrime per fjalorin

Ky ushtrim eshte per te praktikuar fjalorin qe ka te bej me emrat e kafsheve https://www.agendaweb.org/vocabulary/food-exercises.html   Ky ushtrim eshte per te praktikuar fjalorin qe ka te bej me emrat e kafsheve:   https://www.agendaweb.org/vocabulary/animals-exercises.html

Topic: Ushtrime ne gjuhen angleze ne internet

Re: gjuha angleze

Mema | 05/09/2015

dua te mesoj englisht

Re: gjuha angleze

Argjend muli | 26/02/2016

Dua te mes oj anglisht

<< 1 | 2 | 3 | 4
New comment